Disclaimer en Privacystatement

Toepasselijk verklaring gebruiksvoorwaarden website

Op het gebruik van de website van Stockx-Davids zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Stockx-Davids stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer website

Stockx-Davids besteedt voortdurend de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Stockx-Davids aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website, uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie, uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website dan wel virussen die via of door de website worden verspreid.

Niet alle foto's op de website van Stockx-Davids.nl tonen de juwelen op hun ware grootte. De foto's van de kleurstenen zijn een benadring en kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.  

De website van Stockx-Davids bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Stockx-Davids worden beheerd. Deze zijn door Stockx-Davids te goeder trouw geselecteerd en opgenomen ter informatie van de gebruikers van haar website. Stockx-Davids geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Stockx-Davids garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Stockx-Davids en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stockx-Davids niet toegestaan.

Privacy

Stockx-Davids respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker via de website of per e-mail aan Stockx-Davids verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan Stockx-Davids worden verstrekt in het kader van een online overeenkomst of (online) aanvraag voor informatie, worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van deze overeenkomsten en/of aanvragen. De informatie kan ook gebruikt worden om u te benaderen over speciale aanbiedingen van Stockx-Davids en nieuwe functionaliteiten op de website van Stockx-Davids.

Stockx-Davids deelt, verkoopt of verhuurt geen persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt via deze website of onze klantenservice.

Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Stockx-Davids, of indien u inzage dan wel wijziging van uw persoonsgegevens wenst, neem dan contact op met: Stockx-Davids, de heer David Stockx, bereikbaar op 
telefoonnummer +31 492 52 57 73 of stuur een email naar 
info@stockx-davids.nl

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de website van Stockx-Davids en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in ‘s-Hertogenbosch, Nederland.

De trouwringen aan huis service van Stockx-Davids.nl is nu beschikbaar! Meer info


Vertrouwd online kopen

  • Juweliers diamantairs sinds 1904
  • Telefonisch contact: 0492-525773
  • Gratis  verzending!

Veilig online betalen:

veilig betalen

Abonneer u op de nieuwsbrief

Wilt u als eerste onze aanbiedingen in uw inbox ontvangen? Laat dan hier uw e-mailadres achter.